Logo stránek notářské kanceláře
 

Notářská kancelář
JUDr. Ivany Kondrové
Dukelská 15/16
500 02 Hradec Králové

tel: (+420) 494 532 229
fax: (+420) 494 532 229
mobil: (+420) 731 479 940

notarka@kondrova.cz
www.kondrova.cz

 
 

Ověření podpisu, listiny a konverze provedené notářem

Notář pro Vás může zajistit ověření podpisu, případně shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem.

V kterékoliv notářské kanceláři Vám ověří pravost Vašeho podpisu (legalizace) nebo shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (vidimace).

Zatímco při legalizaci je nutná osobní přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován, a její platný průkaz totožnosti, listinu k ověření shody s originálem může předložit kdokoliv.

Určité listiny jsou zákonem z možnosti ověření vyloučeny. Pokud potřebujete předložit ověřenou listinu na území jiného státu, je třeba, aby ji podepsal notář nebo jeho stálý zástupce a aby byla opatřena vyšším stupněm ověření, které poskytne

Ministerstvo spravedlnosti České republiky,
Mezinárodní odbor,
Na Děkance 3,
128 10 Praha 2.

Notář Vám rovněž může poskytnout služby autorizované konverze z podoby listinné do elektronické a z elektronické podoby do listinné.

 

[tisk] [nahoru] 

mapa stránek | prohlášení
© 2009, kondrova.cz