Logo stránek notářské kanceláře
 

Notářská kancelář
JUDr. Ivany Kondrové
Dukelská 15/16
500 02 Hradec Králové

tel: (+420) 494 532 229
fax: (+420) 494 532 229
mobil: (+420) 731 479 940

notarka@kondrova.cz
www.kondrova.cz

 
 

Notář a činnost notáře

Notář a obchodní společnosti

Převody nemovitostí u notáře

Činnost notáře ve vztahu k družstvu

Činnost notáře ve vztahu ke společenství vlastníků jednotek

Notářský zápis jako podklad pro exekuci a rychlejší vymáhání dlužných částek

Notářský zápis upravující společné jmění manželů

Notářská úschova

Zástavní smlouva sepsaná notářským zápisem a Rejstřík zástav

Notář v řízení o dědictví, sepsání závěti, listiny o vydědění a ustanovení správce dědictví

Ověření podpisu, listiny a konverze provedené notářem

Aktuální výpis z katastru nemovitostí pořízený u notáře

Aktuální výpis z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku pořízený u notáře

Aktuální výpis z Rejstříku trestů a Systému bodového hodnocení řidiče pořízený u notáře

 

[tisk] [nahoru] 

mapa stránek | prohlášení
© 2009, kondrova.cz