Logo stránek notářské kanceláře
 

Notářská kancelář
JUDr. Ivany Kondrové
Dukelská 15/16
500 02 Hradec Králové

tel: (+420) 494 532 229
fax: (+420) 494 532 229
mobil: (+420) 731 479 940

notarka@kondrova.cz
www.kondrova.cz

 
 

Notář a obchodní společnosti

Notář působí při založení společnosti, stejně jako v průběhu její existence při osvědčení zásadních změn.

Při založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti je podle zákona nutné zakladatelské dokumenty sepsat ve formě notářského zápisu. Notář zakladatelské dokumenty těchto společností (zakladatelské listiny, společenské smlouvy, stanovy) vyhotovuje tak, aby byly v souladu se zákonem a s představami a potřebami zakladatelů společností. Tak by mělo být zajištěno předcházení budoucím sporům mezi společníky.

Zápis společnosti do obchodního rejstříku povoluje soud, notář na požádání vyhotoví i návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku a poučí společníky, jaké přílohy je nutno k návrhu připojit.

Pro osvědčení zásadních změn týkajících se společností zákon rovněž vyžaduje vyhotovení notářských zápisů. Kdy je notářský zápis potřeba a kdy není, Vás v každém konkrétním případě poučí notář.

Notář Vám ve věci obchodní společnosti pomůže při:

::Založení společnosti s ručením omezeným

::Rozhodnutí jediného společníka/valné hromady o změnách ve společnosti s ručením omezeným

::Založení akciové společnosti

::Rozhodnutí jediného akcionáře/valné hromady o změnách v akciové společnosti

 

[tisk] [nahoru] 

mapa stránek | prohlášení
© 2009, kondrova.cz