Logo stránek notářské kanceláře
 

Notářská kancelář
JUDr. Ivany Kondrové
Dukelská 15/16
500 02 Hradec Králové

tel: (+420) 494 532 229
fax: (+420) 494 532 229
mobil: (+420) 731 479 940

notarka@kondrova.cz
www.kondrova.cz

 
 

Aktuální výpis z katastru nemovitostí pořízený u notáře

Ověřený výpis z katastru nemovitostí pořízený u notáře je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému katastrálním úřadem.

Notáře můžete požádat o vyhotovení ověřeného výpisu z katastru nemovitostí, který představuje výpis z listu vlastnictví, a to ohledně jakékoliv nemovitosti v České republice evidované v katastru nemovitostí. Takový ověřený výpis je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému katastrálním úřadem.

Odměna notáře za vydání jednoho ověřeného výpisu z katastru nemovitostí je stanovena podle položky notářského tarifu ve výši 100,00 Kč bez ohledu na počet stran.

Vedle odměny notáře se k uvedené částce připočte daň z přidané hodnoty ve výši 20%.

Notář Vám ve věci výpisu z katastru nemovitostí pomůže při:

::Vydání výpisu na jakoukoliv nemovitost v ČR podle předložených identifikačních údajů

::Vydání výpisu veškerých práv vedených v katastru nemovitostí, která jsou spojena s konkrétní osobou

 

[tisk] [nahoru] 

mapa stránek | prohlášení
© 2009, kondrova.cz