Logo stránek notářské kanceláře
 

Notářská kancelář
JUDr. Ivany Kondrové
Dukelská 15/16
500 02 Hradec Králové

tel: (+420) 494 532 229
fax: (+420) 494 532 229
mobil: (+420) 731 479 940

notarka@kondrova.cz
www.kondrova.cz

 
 

Aktuální výpis z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku pořízený u notáře

Ověřený výpis pořízený u notáře je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému rejstříkovým soudem, případně živnostenským úřadem.

Notáře můžete požádat o vyhotovení ověřeného výpisu z obchodního rejstříku ohledně jakékoliv osoby zapsané v obchodním rejstříku vedeném kterýmkoliv rejstříkovým soudem v České republice. Obdobně je tomu také u vpisu z Živnostenského rejstříku.

Ověřený výpis může být vydán jako výpis platný (aktuální) nebo výpis úplný. Takový ověřený výpis je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému rejstříkovým soudem. Notáře můžete požádat o vyhotovení ověřeného výpisu i z ostatních rejstříků vedených rejstříkovými soudy, a to rejstříku společenství vlastníků jednotek, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností.

Odměna notáře za vydání jednoho ověřeného výpisu z obchodního rejstříku je stanovena podle položky notářského tarifu ve výši 50,00 Kč (+ 20% DPH) bez ohledu na počet stran ověřeného výpisu.

Notář Vám ve věci výpisu z obchodního a živnostenského rejstříku pomůže při:

::Vydání aktuálního, případně úplného výpisu z obchodního rejstříku

::Vydání výpisu z živnostenského rejstříku

 

[tisk] [nahoru] 

mapa stránek | prohlášení
© 2009, kondrova.cz