Logo stránek notářské kanceláře
 

Notářská kancelář
JUDr. Ivany Kondrové
Dukelská 15/16
500 02 Hradec Králové

tel: (+420) 494 532 229
fax: (+420) 494 532 229
mobil: (+420) 731 479 940

notarka@kondrova.cz
www.kondrova.cz

 
 

Aktuální výpis z Rejstříku trestů pořízený u notáře a ověřený výstup ze Systému bodového hodnocení řidičů

Občan České republiky, nebo cizinec mohou požádat kteréhokoliv notáře o vyhotovení výpisu z evidence Rejstříku trestů. Řidičům notář může vyhotovit výpis ze Systému bodového hodnocení.

Občan České republiky, nebo cizinec mohou požádat kteréhokoliv notáře o vyhotovení výpisu z evidence Rejstříku trestů.

Osoba, která žádá o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů, musí předložit platný doklad totožnosti. O výpis může požádat též zmocněnec, pokud předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (žadatele).

Výpis z evidence Rejstříku trestů vyhotovený notářem je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému na pracovištích Rejstříku trestů.

V některých případech nelze žádost o vyhotovení výpis z evidence Rejstříku trestů vyřídit elektronickým přenosem dat. V takovém případě se musí žadatel se svou žádostí obrátit na příslušné pracoviště Rejstříku trestů.

Řidičům notář může vyhotovit výpis ze Systému bodového hodnocení.

Odměna notáře za vydání jednoho výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo Systému bodového hodnocení řidiče je stanovena v souladu s příslušnou položkou notářského tarifu ve výši 50,00 Kč. K uvedené částce se připočte daň z přidané hodnoty ve výši 20%.

Notář Vám ve věci výpisu z rejstříku trestů pomůže při:

::Vyhotovení výpisu z rejstříku trestů

::Udělení plné moci pro zastupování při vyhotovení výpisu z rejstříku trestů

::Vyhotovení výpisu ze Systému bodového hodnocení řidiče

 

[tisk] [nahoru] 

mapa stránek | prohlášení
© 2009, kondrova.cz